Updates
19.09.2018 - Version 6.5.9 - by Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border

Română:

 • Misiunile oferite de caracterul Mirel au fost dezactivate. Ele se vor reactiva cu diverse ocazii (de exemplu de Craciun).
 • Quest-ul lui Dimitri Petrenko a fost activat de această dată sub formă de misiune normală (/missions) și va rămâne permanent.
  • Întreaga misiune a fost împărțită în 4 părți, fiecare parte reprezentând o misiune nouă oferită de caracterul Dimitri Petrenko. Prima misiune (livrarea metalelor), a 2-a misiune (livrarea navetei spatiale - andromada), a 3-a misiune (gasirea celor 3 motoare), a 4-a/ultima misiune (alimentarea rachetei cu combustibil și zborul pe Marte).
  • Fiecare parte, fiind o misiune normală se va putea efectua odată la 4 ore.
  • La finalul fiecărei părți veți primi bani și puncte de misiune, $10.000 și 5 Puncte de Misiune pentru fiecare dintre primele 3 părți, iar pentru ultima parte, $15.000 și 5 Puncte de Misiune.
 • Un caz izolat prin care uneori din safebox dispareau armele adăugate a fost rezolvat.
 • Textele VIP de pe mașini nu vor mai primi culori întunecate, ci vor primi culoarea lor originală după ce vehiculul explodează.
 • De acum în cazul în care un jucător este demis în mod automat din facțiune, acestuia i se vor închide automat reclamațiile, cererile de inactivitate și cererea de demisie de pe website.
 • Kilometrii vehiculelor nu vor mai fi contorizați atunci când viteza vehiculelor nu este plauzibilă (obținută prin coduri).
 • Mapping-ul de la eventul Slenderman a fost schimbat (mulțumiri GabYGaBuTzU).
 • Serverul va trimite notificare și pe website atunci când veți fi adăugați pe blacklist-ul unei facțiuni.
 • S-au executat schimbări asupra interioarelor facțiunilor care ceruseră acest lucru.
 • Culoarea de la /rolldice a fost modificată pentru a evita diverse înșelăciuni în timpul unui joc între 2 jucători.
 • Mai multe bug-uri de pe forum au fost rezolvate.

 

 • In /shop au fost re-adaugate seturi de pachete promoționale care beneficiază de reduceri. Pachetele promoționale vor rămâne in shop între 19 septembrie 2018 - 21 octombrie 2018. La fiecare 3 zile, vor apărea noi pachete în shop, iar cele precedente nu se vor mai repeta (pachetele se vor schimba la miezul nopții).
 • Pachetele promoționale sunt de 3 tipuri:
  • Pachete pentru vehicule: Contin un anumit model de vehicul (mașini sau aeronave), un slot pentru garaj și o pereche de culori Hidden gratuite.
  • Pachete pentru clanuri: Achiziționarea unui astfel de pachet va conduce la achiziționarea unui clan (sau prelungirea celui curent daca aveti unul). Pe lângă acesta, veți mai primi și posibilitatea de a vă schimba gratuit numele, TAG-ul și culoarea clan-ului oricând în viitor, în orice clan ați fi owner (posibilitate disponibilă o singură dată / achiziție).
  • Pachete pentru cont în general: Veți primi un anumit număre de zile de cont premium (în funcție de pachet), o anumită sumă de bani (în funcție de pachet) și posibilitatea de a vă schimba nickname-ul în joc oricand în viitor (o singura dată / achiziție).
 • In cazul achizitionarii un pachet care contine schimbare de nume de clan, schimbare de clan tag, schimbare de culoare clan, schimbare nickname sau culoare hidden, aceste produse vor fi salvate pe cont si pot fi ulterior activate din comanda /shop. Se va selecta din /shop respectivul produs și se va proceda ca în cazul unei achiziții cu Gold normale, diferența fiind aceea că NU veți fi taxați la Gold cât timp aveți o gratuitate disponibilă. 

 


 

English:

 • Missions provided by the Mirel character have been disabled. They will be reactivate on various occasions (for example, Christmas).
 • Dimitri Petrenko's quest was activated this time as a normal mission (/missions) and will remain permanent.
  • The entire mission was divided into 4 parts, each representing a new mission offered by the character Dimitri Petrenko. First mission (delivery of metals), 2nd mission (delivery of the space shuttle - andromada), 3rd mission (finding the 3 engines), 4th / last mission (fueling the rocket and flying on Mars).
  • Each part, being a normal mission, can be done once every 4 hours.
  • At the end of each party you will receive money and mission points, $10,000 and 5 Mission Points for each of the first 3 parts, and for the last part $15,000 and 5 Mission Points.
 • An isolated case by which the added weapons in a safebox was sometimes lost.
 • The VIP text on the cars will no longer be dark, but will get their original color after the vehicle explodes.
 • From now on, if a player is automatically kicked out of the faction, his complaints, inactivity requests, and resignation requests on the website will be automatically closed.
 • Vehicle kilometers will no longer be counted when vehicle speed is not plausible (obtained by cheats).
 • Mapping from the Slenderman event was changed (thanks to GabYGaBuTzU).
 • The server will also notify the website when you will be added to a faction blacklist.
 • Changes were made to the interiors of the factions who had requested this.
 • The color from /rolldice has been changed to avoid various cheats during a game between 2 players.
 • Several bugs reported on the forum have been solved.

 

 • In /shop the promotional packages have been added again, which benefit from discounts. Promotional packages will remain in the shop between September 19, 2018 - October 21, 2018. Every 3 days, new packages will appear in the shop, and the previous ones will not be repeated again (packets will change at midnight).
 • Promotional packages are of three types:
  • Vehicle Packages: Contains a particular vehicle model (car or aircraft), a garage slot and a free pair of Hidden Colors.
  • Clans Packages: Buying such a package will lead to the purchase of a clan (or the extension of the current one if you have one). In addition, you'll also get the chance to change your clan's name, TAG and color anytime in the future for free, in any clan you would be a owner (one time / purchase).
  • Account Packages in general: You will receive a certain number of Premium Account days (depending on the package), a certain amount of Cash Money (depending on the package) and the ability to change your nickname in the game at any time in the future for free (one time / purchase).
 • In the case of purchasing a package containing clan name change, clan tag change, clan color change, change nickname or hidden color, these products will be saved on your account and can be later activated from the /shop command. You will select from /shop that product and proceed as in the case of a normal Gold purchase, the difference being that you will NOT be charged with Gold as long as you have free availability.
16.09.2018 - Version 6.5.8b - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.09.2018 - Version 6.5.8 - by Adi007 and TheKillerFish
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2018 - Version 6.5.7 - 10 Years Together! - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
13.08.2018 - Version 6.5.6 - by Adi007 and FnZ.
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
01.08.2018 - Version 6.5.5 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
20.07.2018 - Version 6.5.4 - by Adi007 and FnZ.
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
29.05.2018 - Version 6.5.3 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2018 - Version 6.5.2 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
18.02.2018 - Version 6.5.1 - by Adi007 and FnZ.
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
03.02.2018 - Version 6.5.0b - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
30.01.2018 - Version 6.5.0 - by Adi007 and FnZ.
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2018 - Version 6.4.9 - by Adi007 and FnZ.
3    star_border star_border star_border star_border star_border
24.12.2017 - Version 6.4.8 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
13.12.2017 - Version 6.4.7 - by Adi007 and FnZ.
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
09.12.2017 - Version 6.4.6 - by Adi007 and FnZ.
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2017 - Version 6.4.5b - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
27.11.2017 - Version 6.4.5 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
17.11.2017 - Version 6.4.4 - by Adi007
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2017 - Version 6.4.3 - by Adi007 and FnZ.
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
24.09.2017 - Version 6.4.2 - by Adi007 and FnZ.
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.09.2017 - 6.4.1 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2017 - Version 6.4 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 6.3.9 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2017 - Version 6.3.8 - by TheKillerFish and Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.05.2017 - Version 6.3.7 - by TheKillerFish and Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
09.04.2017 - Version 6.3.6 - by Adi007 and TheKillerFish
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2017 - Version 6.3.5b - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
18.03.2017 - Version 6.3.5 - by TheKillerFish and Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
06.02.2017 - Version 6.3.4b - by TheKillerFish and Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2017 - Version 6.3.4 - by TheKillerFish and Adi007
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2016 - Version 6.3.3b - by TheKillerFish
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 6.3.3 - by TheKillerFish and Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2016 - Version 6.3.2b - by TheKillerFish
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2016 - Version 6.3.2 - by TheKillerFish and Adi007
2.5    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2016 - Version 6.3.1b - by Adi007
3    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 6.3.1 - by TheKillerFish and Adi007
3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.07.2016 - 6.3.0 - by Adi007
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 6.2.9 - by TheKillerFish
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 6.2.8 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
25.06.2016 - Version 6.2.7 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 6.2.6b - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2016 - Version 6.2.6 - by TheKillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 6.2.5 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 6.2.4 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 6.2.3 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2016 - Version 6.2.2b - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 6.2.2 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2016 - Version 6.2.1 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
15.02.2016 - Version 6.2.0 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 6.1.9 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 6.1.8 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
29.12.2015 - Version 6.1.7 - by TheKillerFish
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2015 - Version 6.1.6 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2015 - Version 6.1.5 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2015 - Version 6.1.4 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
08.11.2015 - Version 6.1.3 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2015 - Version 6.1.2 - by TheKillerFish
2.3    star_border star_border star_border star_border star_border
20.10.2015 - Version 6.1.1 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
28.09.2015 - Version 6.1.0 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2015 - Version 6.0.9b - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2015 - Version 6.0.9 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
23.08.2015 - Version 6.0.8 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
09.08.2015 - Version 6.0.7 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
03.08.2015 - Version 6.0.6 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
15.07.2015 - Version 6.0.5 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
05.07.2015 - Version 6.0.4 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2015 - Version 6.0.3 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2015 - Version 6.0.2 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2015 - Version 6.0.1b - by TheKillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
31.05.2015 - Version 6.0.1 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
13.05.2015 - Version 6.0.0 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
06.05.2015 - Version 5.8.9 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2015 - Version 5.8.8 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2015 - Version 5.8.7 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2015 - Version 5.8.6 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
21.03.2015 - Version 5.8.5 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
07.03.2015 - Version 5.8.4b - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2015 - Version 5.8.4 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2015 - Version 5.8.3 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
27.01.2015 - Version 5.8.2 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.12.2014 - Version 5.8.1c - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
23.12.2014 - Version 5.8.1b - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
22.12.2014 - Version 5.8.1 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
07.12.2014 - Version 5.8.0b - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
28.11.2014 - Version 5.8.0 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.11.2014 - Version 5.7.9 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2014 - Version 5.7.8 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.10.2014 - Version 5.7.7 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
02.10.2014 - Version 5.7.6 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
22.09.2014 - Version 5.7.5 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4a - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
07.09.2014 - Version 5.7.3 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2014 - Version 5.7.2 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2014 - Version 5.7.1 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.08.2014 - Version 5.7.0 - by TheKillerFish
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
03.08.2014 - Version 5.6.9 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
02.08.2014 - Version 5.6.8 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.07.2014 - Version 5.6.7 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
18.07.2014 - Version 5.6.6 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
07.07.2014 - Version 5.6.5 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
03.07.2014 - Version 5.6.4 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2014 - Version 5.6.3 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.06.2014 - Version 5.6.2 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
06.06.2014 - Version 5.6.1 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2014 - Version 5.6.0 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
26.04.2014 - Version 5.5.9 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.8 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.7 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
13.04.2014 - Version 5.5.6 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2014 - Version 5.5.5 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
03.04.2014 - Version 5.5.4 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2014 - Version 5.5.3 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2014 - Version 5.5.2 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
23.03.2014 - Version 5.5.1 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2014 - Version 5.5.0 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
22.02.2014 - Version 5.4.9 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
20.02.2014 - Version 5.4.8 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2014 - Version 5.4.7 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
29.01.2014 - Version 5.4.6 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
19.01.2014 - Version 5.4.5 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2013 - Version 5.4.4 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
13.11.2013 - Version 5.4.3 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.11.2013 - Version 5.4.2 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
10.11.2013 - Version 5.4.1 - by Mastertrap21
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
03.11.2013 - Version 5.4.0 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
12.10.2013 - Version 5.3.9 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border
11.10.2013 - Version 5.3.8 - by Mastertrap21
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
10.10.2013 - Version 5.3.7 - by Mastertrap21
3    star_border star_border star_border star_border star_border